Fotovoltické rameno pre ekologické pestovanie zeleniny

Vlastnosti:

  • automatizovaný systém pre pestovateľov, umožňuje prípravu pôdy, rekultiváciu, výsadbu a zber plodín, ničenie škodcov a buriny ekologickým spôsobom, založeným na mechanickom princípe použitím konkrétnych nástrojov.
  • pod ramenom sa pohybuje nástroj v lineárnom vedení, ktorý otáčaním ramena presne definuje špriralovitý riadok s nastaviteľným odstupom 60cm alebo 30cm.
  • zvolením nástroja na likvidaciu burín sa v presne definovanom medziriadku odstránia, mechanicky, buriny v jednom cykle.
  • jeden cyklus sa definuje ako počet otáčok ramena, keď sa presunie nástroj po celej dľžke ramena, od pohonu až k pevnej osi otáčania.
  • poskytuje Off-grid, ostrovné napájanie a dostatok energie pre spracovateľskú farmu
  • otačajúce rameno, ktoré je poháňane elektromotorom, získava energiu z fotovoltických panelov osadených na samotnej konštrukcii ramena,
  • nevyžaduje elektrickú prípojku a jeho inštalácia je preto možná na ťažšie dostupné miesta bez infraštruktúry.
  • pestovanie zeleniny je nenáročné a nevyžaduje skoro žiadne prevádzkové náklady.
  • spôsob obrábania pôdy je neinvazívny, pôda nieje zaťažovaná ťažkou technikou a ani nehrozí znečistenie od ropných látok. Už po troch rokoch sa vráti „život“ do pôdy, ktorá sa odmení bohatou úrodou.
  • inštalácia je možná aj na zemné skrutky a ľahko preložiteľná na iné miesto.

Variants

12m

18m

Power of photovoltaic panels

1920Wp

2 400Wp

The area cultivated

436m2

994m2

The length of a row 60cm/30cm

695/1389m

3200m/6400m

Area required

489m2

1 074m2

Circle diameter

14,4m

36,6m

Time period for one cycle 60cm/30cm

3h/6h

6h/12h

Amount of rotations 60cm/30cm

18/35 rot.

28/55 rot.

Ing. Róbert Demko

„ Slnko je hodnotným darom, využívajme ho naplno..