Vlastnosti:

  • fotovoltický robot pre jednoduchú a ekologickú prípravu pôdy pre pestovateľov zeleniny
  • prototyp vo vývoji
  • automatizovaný stroj pre prípravu pôdy, mechanické odstraňovanie škodcov a burín
  • fotovoltické napájanie zo slnečnej energie – nevyžaduje elektrickú prípojku ani káble v zemi, odpadá problém s vysporadúvaním cudzich pozemkov pre elektrickú prípojku
  • ekonomicky najlacnejší spôsob pri prevádzke zariadenia, bez chémie a postrekov
  • možnosť pripojenia kamerového systému pre zabezpečenie proti krádežiam
  • identifikácia cez mobilný telefón alebo RFID kartou, alebo jedinečným kľúčom – riešenie pre viacerých farmárov na jednej farme, kde každý farmár ma prístup iba k svojim zariadeniam
  • automatické zavlažovanie, možnosť naprogramovania pre každý deň v roku, diaľkové ovládanie aj z dovolenky z celého sveta prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne
  • automatický výber pracovných nástrojov
  • nezaťažuje pôdu svojou hmotnosťou, nezhnutnená pôda lepšie udržiava vodu a bráni vyparovaniu
Ing. Róbert Demko

„ Slnko je hodnotným darom, využívajme ho naplno..